Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 373-380


УТИЦАЈ СТАНДАРДНЕ ДЕВИЈАЦИЈЕ НОРМАЛНЕ КОНТАКТНЕ ЧВРСТОЋЕ У МДЕ У БЕТОНУ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.037
UDK: 691.3 : 620.1
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Gyurkó, Zoltán; Nemes, Rita
 
 Резиме:
 Током наших истраживања својства бетона, ради бољег разумевања процеса унутар материјала користили смо методу дискретних елемената (МДЕ). Са МДЕ је могуће моделирати порозне материјале (нпр. бетон) на макро нивоу, са подешавањем различитих параметара материјала. Један од ових параметара је стандардна девијација нормалне контактне чврстоће. Овај параметар је обично постављен на 10% на основу препоруке компаније која развија софтвер. У раду је утицај овог параметра испитиван од 1% до 100% за бетоне са класом чврстоће при притиску између C25 / 30 до C55 / 67.
 
 Кључне речи:
 метода дискретних елемената, бетон, стандардна девијација, нормална контактна чврстоћа, чврстоћа при притиску