Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 349-358


MOДЕЛ ЛАТЕРАЛНО ОПТЕРЕЋЕНИХ ШИПОВА ПОМОЋУ ”УМЕТНУТИХ” ГРЕДНИХ ЕЛЕМЕНАТА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.035
UDK: 624.154.042
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Марјановић, Милош; Вукићевић, Мирјана; König, Diethard; Schanz, Tom; Schäfer, René
 
 Резиме:
 Тачно моделирање група шипова захтева примену сложених нелинеарних 3D симулација, често са потпуном дискретизацијом шипова. У циљу смањења сложености оваквих модела, као и потребног рачунарског времена, последњих година формулисан је “уметнути” гредни елемент, који је имплементиран у рачунарске програме Методе коначних елемената, као што је PLAXIS 3D. Овај концепт првобитно је био намењен за моделирање аксијално оптерећених шипова и група шипова, док његове перформансе под латералним оптерећењем нису у потпуности истражене. У овом раду дат је кратак приказ различитих техника моделирања латерално оптерећених група шипова коришћењем Методе коначних елемената. Анализирана је могућност примене “уметнутих” гредних елемената за решење овог проблема и приказана су ограничења овог модела.
 
 Кључне речи:
 “уметнути” гредни елемент, латерално оптерећење, група шипова, МКЕ, интеракција тла и објекта