Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 259-267


ДИНАМИКА КОНСТРУКЦИЈЕ СА ПАСИВНИМ ПРИГУШИВАЧИМА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.025
UDK: 624.042.8
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Жигић, Миодраг; Спасић, Драган; Окука, Александар; Граховац, Ненад
 
 Резиме:
 У овом раду је проучена динамика конструкције која се састоји од два крута блока постављена један на други, и која садржи вискоеластични и фрикциони пргушивач. Услед хоризонталне сеизмичке побуде вискоеластична плоча је оптерећена на смицање. Фракционим Зенеровим моделом описана су вискоеластична својства плоче, док је за описивање трења у фрикционом пригушивачу коришћен вишевредносни Кулонов закон силе трења. Хоризонтално кретање подлоге описано је поједностављеним моделом који укључује Рикерове сеизмичке таласе.
 
 Кључне речи:
 Вискоеластичност, фракциони извод, земљотрес, суво трење