Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 259-267


DINAMIKA KONSTRUKCIJE SA PASIVNIM PRIGUŠIVAČIMA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.025
UDK: 624.042.8
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Žigić, Miodrag; Spasić, Dragan; Okuka, Aleksandar; Grahovac, Nenad
 
 Rezime:
 U ovom radu je proučena dinamika konstrukcije koja se sastoji od dva kruta bloka postavljena jedan na drugi, i koja sadrži viskoelastični i frikcioni prgušivač. Usled horizontalne seizmičke pobude viskoelastična ploča je opterećena na smicanje. Frakcionim Zenerovim modelom opisana su viskoelastična svojstva ploče, dok je za opisivanje trenja u frikcionom prigušivaču korišćen viševrednosni Kulonov zakon sile trenja. Horizontalno kretanje podloge opisano je pojednostavljenim modelom koji uključuje Rikerove seizmičke talase.
 
 Ključne reči:
 Viskoelastičnost, frakcioni izvod, zemljotres, suvo trenje