Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 239-248


РАЧУНАРСКА СИМУЛАЦИЈА ОДЗИВА ДВО ФРЕКВЕНТНЕ ПОБУДЕ 1Д ДИНАМИЧКОГ МОДЕЛА ПРИМЕНОМ FFT И IFFT АЛГОРИТМА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.023
UDK: 004.942 : 531.3
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Миличић, Илија М.; Лађиновић, Ђорђе
 
 Резиме:
 У овом раду наметнута је 1Д динамичком моделу са отпором подлоге побуда (спољашња померања) математски моделирана као функција са две учестаности кретања у временском домену. Применом алгоритама Фуријеових трансформација третирају се амплитуде померања у фреквентном и временском домену, респектујући пресликавање предложеном функцијом преноса „одзивпобуда“ (И.М.Миличић, 2015). Посебност овог истраживања теоријске механике, је анализа одзива модела са гледишта времена трајања побуде. Рачунарским симулацијама, потврђено је да понашање конструкције услед дејства оптерећења (прорачун утицаја у носачима) зависи од времена његовог задржавања.
 
 Кључне речи:
 1Д модел, FFT и IFFT алгоритам, функција преноса, померања