Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 229-238


РАЧУНАРСКА СИМУЛАЦИЈА РЕКОНСТРУКЦИЈЕ „ПОБУДА – ОДЗИВ“ 1Д ДИНАМИЧКОГ МОДЕЛА ПРИМЕНОМ FFT и IFFT ТРАНАСФОРМАЦИЈА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.022
UDK: 004.942 : 531.3
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Миличић, Илија М.; Прокић, Александар; Лађиновић, Ђорђе
 
 Резиме:
 У овом раду применом рачунарске апликације MathCAD са алгоритмима Фуријеве трансформације (FFT и IFFT) симулирају се реконструкције побуде (спољашња померања) и одзива (померања) у функцији наметнутог односа њихових амплитуда учестаности кретања у подручју резонанције. Како је ово подручје недопустиво за носаче грађевинских конструкција, показано је да и за коефицијент поремећаја једнак јединици долази до нумеричког отказивање у резултатима симулације одзива моделираног функцијом преноса предложене од стране И.М.Миличић,2015.
 
 Кључне речи:
 1Д модел, симулација, побуда, одзив, функција преноса, померања