Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 221-228


ЧЕЛИЧНИ OКВИРИ СА ИСПУНОМ ОД КЛИРИТА ИЛИ СТАКЛА ПОД ЦИКЛИЧНИМ ОПТЕРЕЋЕЊЕМ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.021
UDK: 692.232 : 691.618.5
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Несторовић, Миодраг; Терзовић, Јефто; Мандић, Растислав
 
 Резиме:
 Фасада од стакла се традиционално третира као неконструктивни елемент код зграда у сеизмичким условима. Истраживања аутора посвећена су могућности интегрисања испуне од стакла или клирита у носећи систем конструкције. У овом раду приказује се део резултата експерименталног истраживања композитних понела изложених дејству цикличног оптерећења. Композитни панели су формирани од челичног рама са испуном од ламелираног стакла или клирита и интермедијалног слоја од гуме. Кроз приказане резултате сагледава се понашање композитних склопова при различитим амплитудама и фреквенцијама оптерећења.
 
 Кључне речи:
 оквири са испуном, стакло, клирит, циклично оптерећење