Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 221-228


ČELIČNI OKVIRI SA ISPUNOM OD KLIRITA ILI STAKLA POD CIKLIČNIM OPTEREĆENJEM
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.021
UDK: 692.232 : 691.618.5
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Nestorović, Miodrag; Terzović, Jefto; Mandić, Rastislav
 
 Rezime:
 Fasada od stakla se tradicionalno tretira kao nekonstruktivni element kod zgrada u seizmičkim uslovima. Istraživanja autora posvećena su mogućnosti integrisanja ispune od stakla ili klirita u noseći sistem konstrukcije. U ovom radu prikazuje se deo rezultata eksperimentalnog istraživanja kompozitnih ponela izloženih dejstvu cikličnog opterećenja. Kompozitni paneli su formirani od čeličnog rama sa ispunom od lameliranog stakla ili klirita i intermedijalnog sloja od gume. Kroz prikazane rezultate sagledava se ponašanje kompozitnih sklopova pri različitim amplitudama i frekvencijama opterećenja.
 
 Ključne reči:
 okviri sa ispunom, staklo, klirit, ciklično opterećenje