Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 211-219


EKSPERIMENTALNO ODREĐIVANJE SOPSTVENIH FREKVENCIJA MODELA OD PLEKSIGLASA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.020
UDK: 624.072.2 : 001.891.5
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Varju, Đerđ; Prokić, Aleksandar
 
 Rezime:
 U radu je prikazan postupak za eksperimentalno određivanje sopstvenih frekvencija modela izrađenog od pleksiglasa, koji ima srazmerno istu geometriju kao i numerički primer uzet u radovima mnogih autora za analizu jezgra visokih zgrada. Ovo ispitivanje nudi mogućnost eksperimentalne analize sopstvenih poprečno-torzionih vibracija jezgra visokih zgrada u sastavu sa poprečnim gredama i međuspratnim pločama. Rezultati su upoređeni sa rezultatima dobijenim pomoću MKE i pokazuju značajno slaganje.
 
 Ključne reči:
 eksperimentalni model, udarni test, analiza spregnutih vibracija, sopstvene frekvencije, jezgro visokih zgrada