Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 211-219


ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ОДРЕЂИВАЊЕ СОПСТВЕНИХ ФРЕКВЕНЦИЈА МОДЕЛА ОД ПЛЕКСИГЛАСА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.020
UDK: 624.072.2 : 001.891.5
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Варју, Ђерђ; Прокић, Александар
 
 Резиме:
 У раду је приказан поступак за експериментално одређивање сопствених фреквенција модела израђеног од плексигласа, који има сразмерно исту геометрију као и нумерички пример узет у радовима многих аутора за анализу језгра високих зграда. Овo испитивањe нуди могућност експерименталне анализе сопствених попречно-торзионих вибрација језгра високих зграда у саставу са попречним гредама и међуспратним плочама. Резултати су упоређени са резултатима добијеним помоћу МКЕ и показују значајно слагање.
 
 Кључне речи:
 експериментални модел, ударни тест, анализа спрегнутих вибрација, сопствене фреквенције, језгрo високих зграда