Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 191-197


БЕЛЕШКА О МИЛАНКОВИЋЕВОЈ ТЕОРИЈИ ПОТПОРНЕ ЛИНИЈЕ ПРИМЕЊЕНОЈ НА ГОТСКЕ МАСИВНЕ ЛУКОВЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.018
UDK: 624.072.32
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Николић, Димитрије
 
 Резиме:
 Током последњих неколико година, научници поново обрађују класична питања одређивања стања граничне равнотеже симетричних масивних лукова различитих облика, те њихове одговарајуће минималне дебљине под сопственом тежином. Пре више од једног века, српски научник Милутин Миланковић је у свом изванредном раду поставио свеобухватну и исправну теорију потпорне линије намењену анализи равнотеже лука општег облика, те израчунао минималну дебљину полукружног лука. Иако су преломљени лукови, поред кружних и елиптичких, веома заступљени у историјским структурама, посебно у готској архитектури, приметан је недостатак информација о њиховом понашању према теорији потпорне линије. У овом раду су уочени карактеристични елементи анализе и прорачуна који разликују преломљене од полукружних лукова, као што су ексентрицитет као мера преломљености лука, или положај нападних тачака релевантних сила. Осим тога, примењена је радијална стереотомија, којом се претпоставља да су лежишне спојнице између сводних каменова конкурентне с центром лука, узимајући у обзир и сегментне и потковичасте лукове. На основу тога су дати аналитички изрази за површину и тежиште прстена лука, те је према статичкој анализи изведен израз за потпорну линију. Тиме је постављена основа за различите рачунарске анализе механичког понашања готских масивних лукова, као и других кружних лукова и сводова који садрже преломљено теме.
 
 Кључне речи:
 преломљени лукови, статичка анализа, Милутин Миланковић, теорија потпорне линије