Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 191-197


BELEŠKA O MILANKOVIĆEVOJ TEORIJI POTPORNE LINIJE PRIMENJENOJ NA GOTSKE MASIVNE LUKOVE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.018
UDK: 624.072.32
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Nikolić, Dimitrije
 
 Rezime:
 Tokom poslednjih nekoliko godina, naučnici ponovo obrađuju klasična pitanja određivanja stanja granične ravnoteže simetričnih masivnih lukova različitih oblika, te njihove odgovarajuće minimalne debljine pod sopstvenom težinom. Pre više od jednog veka, srpski naučnik Milutin Milanković je u svom izvanrednom radu postavio sveobuhvatnu i ispravnu teoriju potporne linije namenjenu analizi ravnoteže luka opšteg oblika, te izračunao minimalnu debljinu polukružnog luka. Iako su prelomljeni lukovi, pored kružnih i eliptičkih, veoma zastupljeni u istorijskim strukturama, posebno u gotskoj arhitekturi, primetan je nedostatak informacija o njihovom ponašanju prema teoriji potporne linije. U ovom radu su uočeni karakteristični elementi analize i proračuna koji razlikuju prelomljene od polukružnih lukova, kao što su eksentricitet kao mera prelomljenosti luka, ili položaj napadnih tačaka relevantnih sila. Osim toga, primenjena je radijalna stereotomija, kojom se pretpostavlja da su ležišne spojnice između svodnih kamenova konkurentne s centrom luka, uzimajući u obzir i segmentne i potkovičaste lukove. Na osnovu toga su dati analitički izrazi za površinu i težište prstena luka, te je prema statičkoj analizi izveden izraz za potpornu liniju. Time je postavljena osnova za različite računarske analize mehaničkog ponašanja gotskih masivnih lukova, kao i drugih kružnih lukova i svodova koji sadrže prelomljeno teme.
 
 Ključne reči:
 prelomljeni lukovi, statička analiza, Milutin Milanković, teorija potporne linije