Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 173-180


НУМЕРИЧКО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА АНАЛИЗА НОСИВОСТИ ЦЕНТРИЧНО ПРИТИСНУТИХ АБ СТУБОВА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.016
UDK: 624.166 : 004.4 ANSYS
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Ландовић, Александар; Бешевић, Мирослав
 
 Резиме:
 У раду су приказани резултати рачунског симулирања понашања центрично притиснутих кратких АБ стубова. Нелинеарна анализа спроведена је на нумеричком моделу развијеном помоћу методе коначних елемената. Сви делови пресека, бетон и арматура, моделирани су са експериментално одређеним механичким карактеристикама. Резултати рачунске анализе упоређени су са резултатима добијеним на експерименталним моделима стубова. Моделирањем стубова применом рачунарског софтвера може се веома добро проценити њихова гранична сила и понашање кроз све фазе оптерећења.
 
 Кључне речи:
 АБ стуб, рачунска анализа, МКЕ, нелинеарна анализа