Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 165-172


СТУДИЈА ПЕРФОРМАНСИ КОМПОЗИТНИХ РЕШЕТКИ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.015
UDK: 624.072.227
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Bujňák, Ján; Perkowski, Zbigniew
 
 Резиме:
 Спецификације пројектовања композитних греда су само делимично укључене у европске стандарде. Овај конструкцијски систем се, медјутим, може сматрати као један од најекономичнијих за структуре зграда и мостова. Уопште узев, композитне решетке се могу користити за веће распоне, до 30 м, што омогућава боље коришћење унутрашњег простора, без ограничења стубова. Оне су адекватне и за испуњење захтева у погледу ограничења висине градјења, као и за потребу спроводјења сложених инсталационих система. Да би се остварила интеракција измедју челика и бетона, неопходно је да се спречи релативно клизање на њиховом интерфејсу коришћењем смичућих везних елемената. Медјутим, локални утицаји концентрисане уздужне силе и расподела смичуће силе измедју челичног дела и бетонске плоче се морају исправно размотрити, као посебан задатак. Анализа методом коначних елемената је коришћена за нумеричко испитивање понашања овог структурног система, уз употребу неколико компјутерских поступака. Чак и експериментално тестирање истискивањем може да да корисне резултате. Исходи ових истраживања су приказани у овом раду.
 
 Кључне речи:
 Композитна решетка, смичући везни елементи, нумеричка и експериментална студија