Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 165-172


STUDIJA PERFORMANSI KOMPOZITNIH REŠETKI
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.015
UDK: 624.072.227
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Bujňák, Ján; Perkowski, Zbigniew
 
 Rezime:
 Specifikacije projektovanja kompozitnih greda su samo delimično uključene u evropske standarde. Ovaj konstrukcijski sistem se, medjutim, može smatrati kao jedan od najekonomičnijih za strukture zgrada i mostova. Uopšte uzev, kompozitne rešetke se mogu koristiti za veće raspone, do 30 m, što omogućava bolje korišćenje unutrašnjeg prostora, bez ograničenja stubova. One su adekvatne i za ispunjenje zahteva u pogledu ograničenja visine gradjenja, kao i za potrebu sprovodjenja složenih instalacionih sistema. Da bi se ostvarila interakcija izmedju čelika i betona, neophodno je da se spreči relativno klizanje na njihovom interfejsu korišćenjem smičućih veznih elemenata. Medjutim, lokalni uticaji koncentrisane uzdužne sile i raspodela smičuće sile izmedju čeličnog dela i betonske ploče se moraju ispravno razmotriti, kao poseban zadatak. Analiza metodom konačnih elemenata je korišćena za numeričko ispitivanje ponašanja ovog strukturnog sistema, uz upotrebu nekoliko kompjuterskih postupaka. Čak i eksperimentalno testiranje istiskivanjem može da da korisne rezultate. Ishodi ovih istraživanja su prikazani u ovom radu.
 
 Ključne reči:
 Kompozitna rešetka, smičući vezni elementi, numerička i eksperimentalna studija