Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 123-131


ЕЛАСТИЧНА ФЛЕКСИБИЛНОСТ СПОЈЕВА СА ВИСОКОВРЕДНИМ ЗАВРТЊЕВИМА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.011
UDK: 621.882
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Фриц, Ненад; Буђевац, Драган; Мишковић, Зоран
 
 Резиме:
 Еластична флексибилност, односно крутост спојева са високовредним завртњевима у директној је вези са феноменима који зависе од промене дебљине стезног пакета завртња, пре свега са губицима силе преднапрезања у високовредним завртњевима. Постојећи изрази за флексибилност спојева са високовредним завртњевима једини су начин да се експериментални и нумерички резултати потврде и аналитички. У овом раду приказани су изрази за флексибилност спојева са високовредним завртњевима, преглед истраживања која су заснована на овим изразима као и нумерички пример за спојеве са високовредним завртњевима израђеним према EN 14399-4.
 
 Кључне речи:
 флексибилност, крутост, високовредни завртњеви, аналитички изрази