Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 123-131


ELASTIČNA FLEKSIBILNOST SPOJEVA SA VISOKOVREDNIM ZAVRTNJEVIMA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.011
UDK: 621.882
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Fric, Nenad; Buđevac, Dragan; Mišković, Zoran
 
 Rezime:
 Elastična fleksibilnost, odnosno krutost spojeva sa visokovrednim zavrtnjevima u direktnoj je vezi sa fenomenima koji zavise od promene debljine steznog paketa zavrtnja, pre svega sa gubicima sile prednaprezanja u visokovrednim zavrtnjevima. Postojeći izrazi za fleksibilnost spojeva sa visokovrednim zavrtnjevima jedini su način da se eksperimentalni i numerički rezultati potvrde i analitički. U ovom radu prikazani su izrazi za fleksibilnost spojeva sa visokovrednim zavrtnjevima, pregled istraživanja koja su zasnovana na ovim izrazima kao i numerički primer za spojeve sa visokovrednim zavrtnjevima izrađenim prema EN 14399-4.
 
 Ključne reči:
 fleksibilnost, krutost, visokovredni zavrtnjevi, analitički izrazi