Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 87-94


УПОРЕДНА АНАЛИЗА ВИШЕКРИТЕРИЈУМСКИХ МЕТОДА ОПТИМИЗАЦИЈЕ КОНСТРУКЦИЈА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.007
UDK: 624.072.22 : 519.2
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Милајић, Александар; Бељаковић, Дејан
 
 Резиме:
 Оптимално пројектовање решеткастих носача сматра се стандардним проблемом у пољу оптималног димензионисања конструкција. Да би се решио овај тежак комбинаторни проблем, неопходно је применити одговарајућу методу оптимизације која ће за прихатљиво време пружити довољно широк спектар могућих решења али и обезбетиди темељну и свеобухватну претрагу области дефинисаности. Циљ приказаног истраживања био је да се упореди делотворност различитих вишекритеријумских метода оптимизације у решавању овог задатка.
 
 Кључне речи:
 Решеткаста конструкција, вишегритеријумска претрага, генетски алгоритми, табу претрага, Велики прасак – велико сажимање