Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 87-94


UPOREDNA ANALIZA VIŠEKRITERIJUMSKIH METODA OPTIMIZACIJE KONSTRUKCIJA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.007
UDK: 624.072.22 : 519.2
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Milajić, Aleksandar; Beljaković, Dejan
 
 Rezime:
 Optimalno projektovanje rešetkastih nosača smatra se standardnim problemom u polju optimalnog dimenzionisanja konstrukcija. Da bi se rešio ovaj težak kombinatorni problem, neophodno je primeniti odgovarajuću metodu optimizacije koja će za prihatljivo vreme pružiti dovoljno širok spektar mogućih rešenja ali i obezbetidi temeljnu i sveobuhvatnu pretragu oblasti definisanosti. Cilj prikazanog istraživanja bio je da se uporedi delotvornost različitih višekriterijumskih metoda optimizacije u rešavanju ovog zadatka.
 
 Ključne reči:
 Rešetkasta konstrukcija, višegriterijumska pretraga, genetski algoritmi, tabu pretraga, Veliki prasak – veliko sažimanje