Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA
4. MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2016 , 2016.god., str. 77-86


DIMENZIONISANJE DVA TIPA RAVNIH REŠETKI PREMA INDEKSU POUZDANOSTI
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.006
UDK: 624.073.5 : 519.2
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Paunović, Stepa; Nešović, Ivan
 
 Rezime:
 U cilju ekonomičnosti, inženjerski problemi se danas sagledavaju kroz Statistiku i Teoriju verovatnoće pa su i građevinski propisi (kakav je i Evrokod) uglavnom zasnovani na rezultatima probabilističke analize. U ovom radu je prikazan postupak određivanja indeksa pouzdanosti na primeru dve različite drvene rešetke, što može poslužiti kao polazna osnova za razvoj opštih metoda dimenzionisanja konstrukcija prema Teoriji verovatnoće, i kao pregled postupka probabilističke analize za one koji tek zalaze u ovu oblast.
 
 Ključne reči:
 Indeks pouzdanosti, rešetke, probabilističko dimenzionisanje