Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 77-86


ДИМЕНЗИОНИСАЊЕ ДВА ТИПА РАВНИХ РЕШЕТКИ ПРЕМА ИНДЕКСУ ПОУЗДАНОСТИ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.006
UDK: 624.073.5 : 519.2
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Пауновић, Степа; Нешовић, Иван
 
 Резиме:
 У циљу економичности, инжењерски проблеми се данас сагледавају кроз Статистику и Теорију вероватноће па су и грађевински прописи (какав је и Еврокод) углавном засновани на резултатима пробабилистичке анализе. У овом раду је приказан поступак одређивања индекса поузданости на примеру две различите дрвене решетке, што може послужити као полазна основа за развој општих метода димензионисања конструкција према Теорији вероватноће, и као преглед поступка пробабилистичке анализе за оне који тек залазе у ову област.
 
 Кључне речи:
 Индекс поузданости, решетке, пробабилистичко димензионисање