Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 69-76


АНАЛИЗА УТИЦАЈА УСЛЕД ДЕЈСТВА ВЕТРА НА ПРИМЕРУ ЦИЛИНДРИЧНОГ ТВ ТОРЊА ПРЕМА ЕВРОКОДУ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.005
UDK: 624.97.042.41
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Кнежевић, Петар; Милановић, Mиливоје
 
 Резиме:
 Поступци одређивања утицаја дејства ветра су дефинисани према СРПС ЕН 1991-4 за различите типове конструкција. У овом раду ће на примеру ТВ торња, цилиндричног попречног пресека, променљивог по висини, бити дат детаљан приказ прорачуна утицаја услед ветра код оваквих конструкција са освртом на евентуалне проблеме у препорукама СРПС ЕН 1991-4, као и на апроксимације потребне за примену наведених препорука и поступака.
 
 Кључне речи:
 Дејство ветра, брзина ветра, коефицијент силе,пригушење.