Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА
4. МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2016 , 2016.год., стр. 95-103


ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА МEТЕРИЈАЛНОГ МОДЕЛА ЗА АРМИРАНИ БЕТОН У ANSYS-У
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2016.008
UDK: 666.982.2 : 004.4 ANSYS
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Витанов, Владимир
 
 Резиме:
 ANSYS je један од најкоришћенијих софтверских пакета у анализи грађевинскиг конструкција конечним елементина, како у практичним тако и у научно-истраживачким циљевима. Његове простране библиотеке коначних елемената и материјалних модела омогућавају моделисање различитих типова конструкција сачињеним од разлићитих типова татеријала, изложеним различитим утицајима. Једна посебно атрактивна особина ANSYS-а која особито одговара истраживачима је могућност додавања корисничких елемената или материјала који се не садрже у основној ANSYS инсталацији. Овај труд претставља имплементацију нееластичног материјалног модела армираног бетона Дарвина и Пекнолда у ANSYS. Тачност имплеметанција је проверана и потврђена поређењем нумеричких резултата сa експерименталним који се могу наћи у литератури.
 
 Кључне речи:
 МКЕ, FORTRAN, програмирање, армирани бетон, мотеријални модел