Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 799-805


ДЕФОРМАЦИОНА АНАЛИЗА И ПРОМЕНА ПОЛОЖАЈА ТАЧАКА ТОКОМ МЕРЕЊА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.102
UDK: 528.41:624.131
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Трифковић, Милан; Несторовић, Жарко; Гргић, Илија
 
 Резиме:
 Анализа квалитета геодетских мерења често се у пракси заснива на провери испуњености одређених математичких услова. Овај начин контроле заснива се на претпоставци да су одступања резултата мерења од математичких услова последица искључиво грешака мерења. Геодетска мерења за деформациону анализу објеката, а нарочито када су у питању велики и сложени објекти, реализују се у дужем временском периоду а често трају и по неколико дана или недеља. Због промена метеоролошких и других услова мала је вероватноћа да се никакве промене на овим објектима неће догодити током мерења. Овај рад бави се анализом утицаја промене мерене величине током реализације деформационих геодетских мерења. Како је из производних мерења овај утицај тешко изучити у овом раду примењује се метод симулираних мерења на једном једноставном хипотетичком примеру.
 
 Кључне речи:
 деформациона анализа, промена мерене величине