Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 807-814


САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ МОНИТОРИНГА ДЕФОРМАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.103
UDK: 624.044
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Марковић, Maрко; Бајић, Јован; Нинков, Тоша; Васић, Дејан; Сушић, Зоран; Булатовић, Владимир
 
 Резиме:
 У раду је дат опис реализованог експеримента у лабораторијским условима у сврху поређења више метода детекције 1Д деформација. Као примарна, примењена је метода фибер оптичког сензора савијања (ФОСС). За поређење и калибрацију су примењене методе геометријског нивелмана и метода мерења угаоних померања инклинометром. Спроведен је статички тест и извршена је графичка и нумеричка анализа и оцена тачности појединих метода. На основу приказаних резултата примене сензора указују се нове могућности геодетске струке и имплементације нових технологија у поступку структуралног мониторинга објеката.
 
 Кључне речи:
 Фибер оптички сензор савијања, дигитални нивелир, инклинометар.