Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 799-805


DEFORMACIONA ANALIZA I PROMENA POLOŽAJA TAČAKA TOKOM MERENJA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.102
UDK: 528.41:624.131
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Trifković, Milan; Nestorović, Žarko; Grgić, Ilija
 
 Rezime:
 Analiza kvaliteta geodetskih merenja često se u praksi zasniva na proveri ispunjenosti određenih matematičkih uslova. Ovaj način kontrole zasniva se na pretpostavci da su odstupanja rezultata merenja od matematičkih uslova posledica isključivo grešaka merenja. Geodetska merenja za deformacionu analizu objekata, a naročito kada su u pitanju veliki i složeni objekti, realizuju se u dužem vremenskom periodu a često traju i po nekoliko dana ili nedelja. Zbog promena meteoroloških i drugih uslova mala je verovatnoća da se nikakve promene na ovim objektima neće dogoditi tokom merenja. Ovaj rad bavi se analizom uticaja promene merene veličine tokom realizacije deformacionih geodetskih merenja. Kako je iz proizvodnih merenja ovaj uticaj teško izučiti u ovom radu primenjuje se metod simuliranih merenja na jednom jednostavnom hipotetičkom primeru.
 
 Ključne reči:
 deformaciona analiza, promena merene veličine