Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 705-710


УТИЦАЈ ОТВОРЕНИХ ПРОСТОРА УЗ ОБЈЕКТЕ КУЛТУРЕ У НОВОМ САДУ НА ИДЕНТИТЕТ ГРАДА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.088
UDK: 711.57
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Ћулибрк Медић, Кристина
 
 Резиме:
 Изграђени и неизграђени простори града су увек у контакту и извиру једни из дугих. Управо се на овом контакту архитектонског и урбаног, могу формирати простори који доприносе идентитету грађене средине, са још снажнијим утицајем у случајевима када се отворени простор налази уз објекат културе. Анализом новосадских културних институција даће се увид у постојеће стање, али и потенцијале ових простора. Циљ рада је утврђивање важности и обима учествовања отворених простора уз културне институције Новог Сада на слику и идентитет града, сагледавање потенцијала ових простора и класификација елемента који учествују на аспект памтљивости ових простора. Оваквим аналитичким приказом и имплементацијом наведених критеријума у урбанитет отворених простора могуће је дефинисати кораке за повећање квалитета простора који су већ оформљени у морфолошком смислу, али и поставити правце у пројектовању нових простора оваквог карактера.
 
 Кључне речи:
 Објекти културе, отворени простори, идентитет, перцепција, комуникација