Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 697-703


ПОТЕНЦИЈАЛ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ЈАВНИХ ПРОСТОРА ЦЕНТРАЛНЕ ПЕШАЧКЕ ЗОНЕ У НОВОМ САДУ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.087
UDK: 711.61(497.113Novi Sad)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Шкорић, Стефан; Кркљеш, Милена
 
 Резиме:
 Током последњих деценија Нови Сад доживљава бројне промене које се огледају у урбаној матрици, што је довело до недостатка јавних простора. Тргови су сложени урбани простори који се користе за социјализацију, окупљања грађана и друге активности, а постепено губе значај због све већих саобраћајних захтева. Рад истражује јавне просторе - Трифковићев трг и Трг Републике, који представљају кључне фрагменте централне пешачке зоне Новог Сада као важног амбијенталног ентитета града који до сада није достигао свој пуни потенцијал. Циљ истраживања је да се дефинишу параметри који утичу на идентификацију јавног простора као трга ради разумевања историјских промена, али и постојећег значаја, као и утицај дефинисаних параметара на њихов ревитализациони потенцијал. У раду је предложена могућа функционална ревитализација и инкорпорација анализираних тргова у централну пешачку зону Новог Сада.
 
 Кључне речи:
 Јавни простор, ревитализација, Трифковићев трг, Трг Републике