Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 691-696


МОРФОЛОГИЈА ОБЈЕКАТА У УЛОЗИ ФОРМИРАЊА УРБАНОГ КОНТЕКСТА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.086
UDK: 711.6(497.113Novi Sad)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Бркљач, Дијана; Милинковић, Александра; Хиел, Ксенија; Ђерић, Јован
 
 Резиме:
 Различити приступи пројектовању дозвољавају визуелно, морфолошко, концептуално и колористичко усаглашавање када је у питању суочавање изграђених и новопланираних структура у насељеним срединама. Архитектонско окружење представља јединствену целину у коју се објекти интерполирају по принципу преузимања карактеристичних елемената из непосредног окружења или коришћењем нових форми којима се постиже акценат, а октружујуће структуре добијају често другачији перцептивни утисак. Морфолошко усаглашавање новопројектованих објеката често је од великог значаја за визуелни доживљај простора, те је тако низ архитектонско-урбанистичких параметара попут грађевинске и регулационе линије, висине кровних венаца, концептуалних подела у габариту објекта, број спратова и друго, значајно за питање оплемењивања и подизања квалитета урбаног контекста. На примеру новосадских објеката, у раду ће бити приказано и анализирано управо питање контекстуалности са аспекта визуелне перцепције.
 
 Кључне речи:
 морфологија, контекст, концепт, Нови Сад