Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 683-689


ЕКОЛОШКИ УСЛОВИ У НАЈФРЕКВЕНТНИЈИМ ПЕШАЧКИМ УЛИЦАМА У ЦЕНТРУ НОВОГ САДА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.085
UDK: 504.055:711.5(497.113Novi Sad)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Вукајлов, Љиљана; Милинковић, Александра; Бркљач, Дијана
 
 Резиме:
 Централне зоне градова представљају најфреквентнија места окупљања са многобројним атрактивним садржајима и амбијенталним целинама, које су у служби повећавања гравитационе силе самог подручја. Еколошки услови веома су битан критеријум приликом вредновања квалитета јавног простора намењеног окупљању великог броја људи, у својству чега инсолација, проветреност, заступљеност зеленила, присуство/одсуство саобраћаја доприносе доживљају и пријатности боравка на отвореном. Пешачке улице у центру Новог Сада представљају умрежене правце кретања који повезују најпосећеније тачке у граду, због чега је веома значајно да еколошки услови пруже здрав и квалитетан боравак на сваком од њих. У раду ће бити анализирани различити еколошки услови у четири улице у центру насеља: Змај Јовиној, Дунавској, Улици Модене и Његошевoj. Валоризација ће бити спроведена на основу утицајних фактора као што су: просторна оријентација, попречни профил који утиче на осунчаност и проветреност, количина зеленила, врсте и распоред, а добијени резултати могу указати на сличности и специфичности репрезентативних улица.
 
 Кључне речи:
 еколошки услови, пешачка улица, Нови Сад