Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 697-703


POTENCIJAL REVITALIZACIJE JAVNIH PROSTORA CENTRALNE PEŠAČKE ZONE U NOVOM SADU
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.087
UDK: 711.61(497.113Novi Sad)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Škorić, Stefan; Krklješ, Milena
 
 Rezime:
 Tokom poslednjih decenija Novi Sad doživljava brojne promene koje se ogledaju u urbanoj matrici, što je dovelo do nedostatka javnih prostora. Trgovi su složeni urbani prostori koji se koriste za socijalizaciju, okupljanja građana i druge aktivnosti, a postepeno gube značaj zbog sve većih saobraćajnih zahteva. Rad istražuje javne prostore - Trifkovićev trg i Trg Republike, koji predstavljaju ključne fragmente centralne pešačke zone Novog Sada kao važnog ambijentalnog entiteta grada koji do sada nije dostigao svoj puni potencijal. Cilj istraživanja je da se definišu parametri koji utiču na identifikaciju javnog prostora kao trga radi razumevanja istorijskih promena, ali i postojećeg značaja, kao i uticaj definisanih parametara na njihov revitalizacioni potencijal. U radu je predložena moguća funkcionalna revitalizacija i inkorporacija analiziranih trgova u centralnu pešačku zonu Novog Sada.
 
 Ključne reči:
 Javni prostor, revitalizacija, Trifkovićev trg, Trg Republike