Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 705-710


UTICAJ OTVORENIH PROSTORA UZ OBJEKTE KULTURE U NOVOM SADU NA IDENTITET GRADA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.088
UDK: 711.57
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Ćulibrk Medić, Kristina
 
 Rezime:
 Izgrađeni i neizgrađeni prostori grada su uvek u kontaktu i izviru jedni iz dugih. Upravo se na ovom kontaktu arhitektonskog i urbanog, mogu formirati prostori koji doprinose identitetu građene sredine, sa još snažnijim uticajem u slučajevima kada se otvoreni prostor nalazi uz objekat kulture. Analizom novosadskih kulturnih institucija daće se uvid u postojeće stanje, ali i potencijale ovih prostora. Cilj rada je utvrđivanje važnosti i obima učestvovanja otvorenih prostora uz kulturne institucije Novog Sada na sliku i identitet grada, sagledavanje potencijala ovih prostora i klasifikacija elementa koji učestvuju na aspekt pamtljivosti ovih prostora. Ovakvim analitičkim prikazom i implementacijom navedenih kriterijuma u urbanitet otvorenih prostora moguće je definisati korake za povećanje kvaliteta prostora koji su već oformljeni u morfološkom smislu, ali i postaviti pravce u projektovanju novih prostora ovakvog karaktera.
 
 Ključne reči:
 Objekti kulture, otvoreni prostori, identitet, percepcija, komunikacija