Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 711-717


TYPOLOGY OF THE URBAN FABRIC: TRANSPORT SYSTEM, AS A CITY DEVELOPMENT FORCE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.089
UDK: 656.1:711.4
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Lovra, Eva
 
 Rezime:
 Studija je zasnovana na pretpostavci, da je urbano tkivo modernog grada evoluirao na teritoriji nekadašnjeg kraljevstva iz dualističkog perioda, između 1867. i 1918. godine. Tokom sadašnjeg istraživanja primarni cilj nam je ispitivanje osnovnog sistema gradskog tkiva, zbog uspešnog predstavljanja i definisanja sistema procenjivanja estetike nasleđa. Metodologija vodi kroz tipologiju strukturnih promena gradskog tkiva (ulične linije, sistemi trgova, morfologije kao nasleđe promena modaliteta prevoza). Osećaj savremenosti zavisi od strukturalne i morfološke informacije o urbanom tkivu. Tipologijska istraživanja urbanog tkiva u gradotvornom smislu bavi sa fenomenom promene transporta, čije dostignuće može da bude i savremeni oblik određenog dela grada.
 
 Ključne reči:
 tipologija, savremeni oblik grada, modalitet prevoza, dualizam