Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 711-717


TYPOLOGY OF THE URBAN FABRIC: TRANSPORT SYSTEM, AS A CITY DEVELOPMENT FORCE
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.089
UDK: 656.1:711.4
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Ловра, Ева
 
 Резиме:
 Студија је заснована на претпоставци, да је урбано ткиво модерног града еволуирао на територији некадашњег краљевства из дуалистичког периода, између 1867. и 1918. године. Током садашњег истраживања примарни циљ нам је испитивање основног система градског ткива, због успешног представљања и дефинисања система процењивања естетике наслеђа. Методологија води кроз типологију структурних промена градског ткива (уличне линије, системи тргова, морфологије као наслеђе промена модалитета превоза). Осећај савремености зависи од структуралне и морфолошке информације о урбаном ткиву. Типологијска истраживања урбаног ткива у градотворном смислу бави са феноменом промене транспорта, чије достигнуће може да буде и савремени облик одређеног дела града.
 
 Кључне речи:
 типологија, савремени облик града, модалитет превоза, дуализам