Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 653-661


ДИЈАЛОГ ИЗМЕЂУ ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЛЕЂА – ПРОЦЕС У ТОКУ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.081
UDK: 725/728
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Куртовић Фолић, Надја;Живаљевић Луxор, Наташа
 
 Резиме:
 Интерпретација интеграције старог и новог попримила је облик визуелног дискурса и постоји неколико мишљења која функционишу паралелно, са варијантама решења која се крећу од копирања старих зграда, затим кроз примену асоцијативног метода, све до стварања физичког контраст, чиме се отвара могућност просторних ексцеса.
 
 Кључне речи:
 градитељско наслеђе, процес интеграције, асоцијативни метод, метод контраста, ексцес у простору.