Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 663-668


ЕФЕКТИ КАПИТАЛНИХ ПРОЈЕКАТА - НОВО СЕДИШТЕ ЕЦБ У ФРАНКФУРТУ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.082
UDK: 711.552.3(430)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Чампраг, Небојша
 
 Резиме:
 Франкфурт је један од најинтернационалнијих градова у Немачкој, са препознатљивим идентитетом финансијске престонице земље, али и Европске Уније. Међутим, на слику ове модерне метрополе, окарактерисане особитom силуетом небодера, значајно је утицала изградња новог седишта Европске Централне Банке (ЕЦБ) изван плански утврђене зоне екстремне високоградње. Нови главни градски симбол је послужио и као иницијатор не само потпуне конверзије браунфилд речне обале, већ и значајних социјалних промена у дистрикту Остенд.
 
 Кључне речи:
 Капитални пројекти, урбани развој, слика града, Франкфурт, ново седиште ЕЦБ