Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 669-674


ЛИЦЕ И НАЛИЧЈЕ ТРГА ГАЛЕРИЈА У НОВОМ САДУ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.083
UDK: 711.61(497.113Novi Sad)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Хиел, Ксенија; Сентић, Ивана
 
 Резиме:
 Тргови су најстарији јавни уређени простори у градовима. Спонтано груписање кућа, око места на којима су се укрштали путеви, формирало је слободне празне и неизграђене просторе препознатљиве као тргови. Према фунцкијама које су тргови кроз историју свих цивилазиција имали ови простори су били места окупљања, размене добара и социјализације свих грађана. Посматрајући функције самог трга кроз функцију слободног јавног простора као и функцију приземља окружујућих објеката могу се дефинисати функционалне типологије трга. Трг Галерија у Новом Саду је јединствен по свом садржају приземља окружујућих објеката по чему је и добио назив. У раду се сагледава лице и наличје овог јавног простора са три галерије и осталим јавним објектима који формирају физичку структуру као и функцијаме слободног простора трга. Циљ рада је истраживање утицаја повезаности функција приземља објеката са слободним простором трга на стварање одређеног доживљаја и идентитета.
 
 Кључне речи:
 трг, функција, идентитет