Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 669-674


LICE I NALIČJE TRGA GALERIJA U NOVOM SADU
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.083
UDK: 711.61(497.113Novi Sad)
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Hiel, Ksenija; Sentić, Ivana
 
 Rezime:
 Trgovi su najstariji javni uređeni prostori u gradovima. Spontano grupisanje kuća, oko mesta na kojima su se ukrštali putevi, formiralo je slobodne prazne i neizgrađene prostore prepoznatljive kao trgovi. Prema funckijama koje su trgovi kroz istoriju svih civilazicija imali ovi prostori su bili mesta okupljanja, razmene dobara i socijalizacije svih građana. Posmatrajući funkcije samog trga kroz funkciju slobodnog javnog prostora kao i funkciju prizemlja okružujućih objekata mogu se definisati funkcionalne tipologije trga. Trg Galerija u Novom Sadu je jedinstven po svom sadržaju prizemlja okružujućih objekata po čemu je i dobio naziv. U radu se sagledava lice i naličje ovog javnog prostora sa tri galerije i ostalim javnim objektima koji formiraju fizičku strukturu kao i funkcijame slobodnog prostora trga. Cilj rada je istraživanje uticaja povezanosti funkcija prizemlja objekata sa slobodnim prostorom trga na stvaranje određenog doživljaja i identiteta.
 
 Ključne reči:
 trg, funkcija, identitet