Journal of
Faculty of Civil Engineering


JOURNALS
FACULTY JOURNALS
SCIENTIFIC MEETINGS
EBOOKS
ARCHIVE
CONFERENCE PROCEEDINGS INTERNATIONAL CONFERENCE
"CONTEMPORARY ACHIEVEMENTS IN CIVIL ENGINEERING 2015 "
FACULTY OF CIVIL ENGINEERING SUBOTICA , 2015.y., pp. 653-661


THE DIALOGUE OF BUILT HERITAGE WITH ITSELF – AN ONGOING PROCESS
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.081
UDC: 725/728
CC-BY-SA 4.0 license
Author : Kurtović Folić, Nadja;Živaljević Luxor, Nataša
 
 Summary:
 Proces integracije starog i novog je jedan od najosetljivijih i složenih problema sa kojima se suočavaju ljudi u oblasti zaštite kulturnog nasleđa. Ovo uključuje organizovanje delova (ili elemenata) u jednu celinu (ili strukturu) koja radi harmonično u postizanju zajedničkih ciljeva, odnosno koja uključuje harmoniju između pojedinčnih i opštih oblika. Proces integracije je suština arhitektonskog stvaralaštva, jer još praistorijski čovek se potrudio da uspostavi nešto što je više nego samo dom, a dva sukcesivno podignuta doma već počinju da stvaraju integrativni proces. Tokom istorije, proces integracije starog i novog bio je uglavnom nenametljiv, s obzirom da je sproveđen u dužem vremenskom periodu i nije uvek bilo uvođenja nekih radikalnih kontrasta. Zgrade su nicale jedna za drugom, ali gotovo nikada na identičan način. Međutim, one su bili slične po obliku, materijalima, izgradnji i stilskim karakteristikama. Po pravilu, značajne promene i implementacije novih ideja, koje su se znatno razlikovale od starih - posebno u pogledu stila – nailazile su na otpor većine, ali su prihvatane kada je njihov broj dostizao kritičnu masu, ili kada su javno bile hvaljene od arbitara mode. U brojnim slučajevima, originalni načini gradnje su nastavljeni u periodima potpuno različitih stilskih opredeljenja. Danas je interpretacija integracije starog i novog poprimila oblik vizuelnog diskursa i postoji nekoliko mišljenja koja funkcionišu paralelno, sa varijantama rešenja koja se kreću od kopiranja starih zgrada, onih koje su nestale sa te lokacije ili su se nalazile u okolini, zatim kroz primenu asocijativnog metoda, sve do stvaranja fizičkog kontrast,čime se otvara mogućnost prostornih ekscesa.
 
 Keywords:
 graditeljsko nasleđe, proces integracije, asocijativni metod, metod kontrasta, eksces u prostoru.