Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 613-619


ХИДРОЛОШКИ И КОМУНАЛНИ УСЛОВИ ПОДРУЧЈА ТУЗЛЕ У ФУНКЦИЈИ ПОЈАВЕ КЛИЗАЊА ТЕРЕНА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.076
UDK: 556.1: 624.131.537(497.6Tuzla)
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Суљић, Недим
 
 Резиме:
 Тузла има карактеристике умјерене континенталне климе са специфичностима локалног рељефа. На подручју Тузле у периоду од 2007. године до 2014. године регистровано је преко 2200 клизишта. Највећи број регистрованих клизишта био је у јуну 2010. године и у мају 2014. године. У мају 2014. године је регистровано нешто више од 1900 клизишта. Клизишта су угрозила велики број путних комуникација. У јуну 2010. године и мају 2014. године порушено је или знатно оштећено око 700 стамбених индивидуалних објеката. Овај рад анализира утицај и значај хидролошких параметара и утицај неријешене одводње површинских вода са падинских дијелова града Тузле са аспекта појаве клизишта. Рад даје анализу директне зависности и везе количине падавина, непостојања оборинске канализације или неадекватне оборинске канализације са падинских дијелова града у односу на појаву нестабилности падина, а све кроз примјере специфичних клизишта у граду Тузли.
 
 Кључне речи:
 падавине, температура ваздуха, неријешена одводња, клизишта.