Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 605-612


ПРИНЦИП МОДЕЛИСАЊА ТРАНСПОРТА ЗАГАЂИВАЧА У ПРИРОДНИМ ВОДОТОЦИМА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.075
UDK: 532.5:519.87
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Хорват, Золтан; Хорват, Мирјана; Ховањ, Лајош
 
 Резиме:
 У оквиру овог рада је приказан принцип раванског моделисања транспорта загађивача у природним водотоцима. Модел обухвата процесе струјања воде, оба облика кретања наноса (суспендовани и вучени), као и процесе транспорта неконзервативне загађујуће материје која је у интеракцији са наносом преко процеса адсорпције/десорпције. Формулисање једначине транспорта загађивача обухватају његову појаву у раствореном и адсорбованом облику. Размена између два вида појаве загађивача (растворени и адсорбовани) је описан преко кинетичких процеса првог реда, при чему је моделисање коефицијената размене уско повезано са доступном површином за адсорпцију.
 
 Кључне речи:
 Равански нумерички модел, струјање, нанос, транспорт неконзервативног загађивача