Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 597-604


ПРИМЕНА СБР ТЕХНОЛОГИЈЕ ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА ЗА НАСЕЉА ДО 15000 ЕС
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.074
UDK: 628.3
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Туленчић, Миленко; Стипић, Матија; Колаковић, Срђан
 
 Резиме:
 У раду се разматра примена СБР технологије на ППОВ капацитета до 15000 ЕС. Анализира се рад и функционисање ППОВ-а током етапне изградње канализационе мреже употребљених вода насеља и постепеног повећања капацитета, са посебним освртом на краткотрајна преоптерећења. У раду се приказује рад ППОВ-а за насеља Ада и Мол капацитета прве фазе од 7150 ЕС. ППОВ је изграђен и у току је пробни рад. Даје се приказ резултата мерења инфлуента и ефлуента.
 
 Кључне речи:
 СБР, етапност изградње, квалитет пречишћене воде