Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 621-626


ТРАНСПОРТ НАНОСА И ПРОМЕНА КОТЕ ДНА У МРЕЖИ ОТВОРЕНИХ ТОКОВА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.077
UDK: 627.157:519.87
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Хорват, Мирјана; Хорват, Золтан; Габрић, Огњен
 
 Резиме:
 Разматра се приступ моделисања транспорта наноса и промене коте дна код линијских модела заснован на концепту активног слоја. Овај концепт подразумева да се кретање наноса одвија у три облсти: област суспендованог наноса, активни слој и слој наноса испод површине који се састоји од активног и осталих стратума. Применом ове поделе се једначине за транспорт наноса дефинишу за сваку од наведених области и допуњују се једначинама које дефинишу механизме размене међу њима. Приказани рад даје предлог једначина за моделисање транспорта наноса и промене коте дна код мреже отоврених токова.
 
 Кључне речи:
 Мрежа отворених токова, транспорт наноса, линијски модел