Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 369-376


ПОБОЉШАЊЕ СТЕПЕНА ИСТРАЖЕНОСТИ ТЕРЕНА НА ТРАСИ МАГИСТРАЛНОГ ПУТА ФОЧА – ХУМ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.046
UDK: 550.8.04:625.711.1
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Ђурић, Неђо
 
 Резиме:
 Магистрални пут Фоча – Хум представља једину трасу важнијиих путева која није ревитализована нити побољшавана од њене изградње. Већа фреквентност собраћаја, као и потреба бржег повезивања Албаније преко Црне Горе и Босне и Херцеговине са централном Европом захијева побољшање квалитета постојеће саобраћајнице у свим њеним сегментима. Дужина трасе саобраћајнице је око 17 км, а карактерише доста сужених дијелова и оштрих кривина, због чега ће у неким дијеловима бити проширена, а кривине исправљене. На крајњем дијелу трасе преко моста на ријеци Тари успоставит ће се повезивање са истом саобраћајницом, која даље иде преко Црне Горе до Албаније. Осамдесетих година започета су истраживања за трасу саобраћајнице, као и изградњу енергетских објеката у горњем сливу ријеке Дрине. Ниво истражености за трасу саобраћајнице није одговарајући, због чега је неопходно повећати степен истражености дуж трасе која је усклађена са просторно планском документацијом. Сложеност геолошке грађе и значај саобраћајнице и објеката на траси захтијевају детаљна геолошка истраживања, којим ће се дефинисати карактеристике терена.
 
 Кључне речи:
 траса саобраћајнице,објекти на траси, карактеристике терена, истраженост терена