Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 377-383


ПРОЦЕНА СТАЊА И САНАЦИЈА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ПУТА ТРЕБИЊЕ - НЕВЕСИЊЕ
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.047
UDK: 625.089.4
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Шупић, Слободан; Уљаревић, Милан; Вукославчевић, Сузана; Лукић, Иван; Булатовић, Весна
 
 Резиме:
 Наша привреда и друштво умногоме зависе од ефикасног друмског саобраћаја - 85% путовања се обавља аутомобилима и аутобусима. Из тога проистиче потреба за правилним пројектовањем, извођењем и благовременим одржавањем путева, што се проверава кроз показатеље квалитета, као што су безбедност, комфор, пријаност вожње и експлоатациони трошкови при одржавању. У раду је дата процена стања деонице пута Требиње-Невесиње, регионално значајног као приступни пут изградње хидроелектране у Невесињу. Након визуелног прегледа и регистровања оштећења, урађен је контролни прорачун, димензионисана коловозна конструкција уз проверу напона и трајности. У складу са добијеним резултатима, предложене су одговарајуће мере санације и рехабилитације, како би се пут довео у стање потребне носивности и функционалности.
 
 Кључне речи:
 Пут, процена стања, коловоз, прорачун, санација