Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 359-365


РЕШАВАЊЕ SAINT-VENANT -ОВОГ МОМЕНТА ТОРЗИЈЕ МЕТОДОМ КОНАЧНИХ РАЗЛИКА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.045
UDK: 519.6:624.071.3
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Зај, Андраш
 
 Резиме:
 Циљ овог рада је да се нумеричком методом решава проблем Saint-Venant-ова (чиста, слободна) торзија призматичних штапова, од хомогених линеарноеластичних материја-ла. У инжењерској пракси можемо да сретнемо такав проблем за који нема аналитичког решења. У таквом случају за решавање проблема морамо тражити неки од нумеричких поступака, један од тих метода је метод коначних разлика. Метод коначних разлика успешно се може применити на танкозидним носачима, на проблемима пластично деформабилних конструкција, због своје једноставности и јасне везе између нумерике и физичког значења чланова у једначинама. У раду је дато решење за проблема торзије призматичног штапа, различитог попречног пресека.
 
 Кључне речи:
 Saint-Venant, метод коначних разлика, парцијална диференцијална једначина