Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 351-357


УТИЦАЈ ИНИЦИЈАЛНОГ СКУПЉАЊА НА ОДГОВОР ЗАТЕГНУТИХ ЕЛЕМЕНАТА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.044
UDK: 624.044
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Поповић, Борјан
 
 Резиме:
 Дилатација скупљања бетона изазива иницијално скраћење затегнутог елемента и ова појава се мора узети у обзир приликом коректне процене повећања крутости елемента услед доприноса затегнутог бетона на деловима елемента између прслина. Разматран је утицај иницијалне дилатације скупљања бетона на појаву прслина и на зависност нормална сила-дилатација након појаве прслина код затегнутог армиранобетонског елемента. У раду је приказан унапређен предлог за обухватање иницијалних дилатација скупљања бетона у анализи повећања крутости испрскалих затегнутих армиранобетонских елемената.
 
 Кључне речи:
 Повећање крутости при затезању, дилатација скупљања, армирани бетон, затегнути елемент