Zbornik radova
Građevinskog fakulteta


JOURNALS
ZBORNICI
NAUČNI SKUPOVI
ELEKTRONSKI UDŽBENICI
ARHIVA
ZBORNIK RADOVA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE
"SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015 "
GRAĐEVINSKI FAKULTET SUBOTICA , 2015.god., str. 351-357


UTICAJ INICIJALNOG SKUPLJANJA NA ODGOVOR ZATEGNUTIH ELEMENATA
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.044
UDK: 624.044
CC-BY-SA 4.0 license
Autor : Popović, Borjan
 
 Rezime:
 Dilatacija skupljanja betona izaziva inicijalno skraćenje zategnutog elementa i ova pojava se mora uzeti u obzir prilikom korektne procene povećanja krutosti elementa usled doprinosa zategnutog betona na delovima elementa između prslina. Razmatran je uticaj inicijalne dilatacije skupljanja betona na pojavu prslina i na zavisnost normalna sila-dilatacija nakon pojave prslina kod zategnutog armiranobetonskog elementa. U radu je prikazan unapređen predlog za obuhvatanje inicijalnih dilatacija skupljanja betona u analizi povećanja krutosti isprskalih zategnutih armiranobetonskih elemenata.
 
 Ključne reči:
 Povećanje krutosti pri zatezanju, dilatacija skupljanja, armirani beton, zategnuti element