Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 301-305


АНАЛИЗА НОРМАЛНИХ НАПОНА У ЗОНИ ОТВОРА НА ЧЕЛИЧНОМ СТУБУ ВЕТРОГЕНЕРАТОРА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.038
UDK: 624.014.2.074.6
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Ландовић, Александар; Бешевић, Мирослав; Кукарас, Данијел
 
 Резиме:
 У раду је приказана анализа нормалних напона у зони отвора на дну челичног стуба - носача ветрогенератора. Дат је приказ варијантних/могућих начина ојачавања у зонама максималних нормалних напона. Такође, приказана је контрола напона за усвојено решење челичног стуба.
 
 Кључне речи:
 Нормални напон, челични стуб, концентрација напона, отвор.