Зборник радова
Грађевинског факултета


JOURNALS
ЗБОРНИЦИ
НАУЧНИ СКУПОВИ
ЕЛЕКТРОНСКИ УЏБЕНИЦИ
АРХИВА
ЗБОРНИК РАДОВА МЕЂУНАРОДНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ
"САВРЕМЕНА ДОСТИГНУЋА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ 2015"
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ СУБОТИЦА , 2015.год., стр. 293-300


ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ИСПИТИВАЊЕ НОСИВОСТИ АБ ГРЕДА СА МИКРОАРМАТУРОМ БЕЗ УЗЕНГИЈА
 
DOI: 10.14415/konferencijaGFS 2015.037
UDK: 624.012.45.072.2
CC-BY-SA 4.0 license
Аутор : Живковић, Смиља; Чех, Арпад; Кукарас, Данијел
 
 Резиме:
 У овом раду су представљене могућности примене микроармираног бетона за израду гредних носача без узенгија, као и утврђивање оптималне количине челичних влакана у односу на укупну запремину готове бетонске мешавине. Иситивања су спроведена на три групе узорака са разлиитим уделом челичних влакана а добијени резултати представјају охрабрење за даља истраживања у овом правцу.
 
 Кључне речи:
 микроармирани бетон, гредни носач, узенгије